Onderkelderen

Maak van uw kruipruimte een luxe woonruimte!


Onderkelderen van A tot Z

Randstad Kelderbouw is gespecialiseerd in het waterdicht onderkelderen van woningen. Onderkelderen is het ombouwen van de kruipruimte tot een volwaardige woonruimte. In samenwerking met onze constructeur en architect maken wij een plan van aanpak op maat en naar uw specifieke wensen. Wij verzorgen het hele traject: constructietekening, berekeningen, bodem- en grondwateronderzoek, vergunningaanvraag bij de gemeente en tot slot de vakkundige verbouwing van uw kruipruimte tot woon-, sport- , opslag- of hobbyruimte.


Vakkundig, veilig en praktisch onderkelderen

De basis van de onderkeldering is een verdiepte betonnen bakconstructie. Deze wordt afhankelijk van de situatie verankerd aan de bestaande fundering of zelfdragend gemaakt. Als bij een fundering op staal de lengte niet toereikend is om de gewenste stahoogte in de kelder te verwezenlijken, dan wordt de fundering verlengd middels 'verstening' van de zandgrond onder de stalen fundering.

Randstad Kelderbouw voorziet de nieuwe kelder van een of meer koekoeken voor het noodzakelijke daglicht en natuurlijke ventilatie. Bovendien zorgen wij voor een binnen- en/of buitentrap op maat. Zo mogelijk en indien gewenst kan onze architect in overleg met u een kleine uitbouw aan de gevel ontwerpen, die fungeert als overdekt trappenhuis. De nieuwe ruimte wordt preventief behandeld tegen vocht met het ons speciale kelderdichtingssysteem. Zowel op de constructie als op de waterdichting geven wij 15 jaar garantie.


De voordelen van onderkelderen versus aanbouw

Waarom kiezen voor onderkelderen als u meer woon- of werkruimte nodig heeft?

  • Onderkelderen levert gemiddeld 3 maal zoveel ruimtewinst op als een aanbouw.
  • U hoeft uw tuin niet gedeeltelijk op te offeren, zoals bij een aanbouw wel nodig is.
  • Onderkelderen levert een significante waardevermeerdering van uw woning op.
  • Een goed geïsoleerde kelder leidt tot relatief lage stookkosten.
  • Een kelder is in de zomer heerlijk koel.
  • Voor onderkelderen i.c.m. funderingsherstel zijn subsidieregelingen van toepassing.


Onderkelderen in combinatie met funderingsherstel

Bij funderingsherstel wordt de vloer van de begane grond verwijderd en worden vervolgens nieuwe funderingspalen in de bodem geboord/gedrukt en gevuld met beton. Er worden inkassingen gemaakt in het gemetselde deel van de oude fundering. Hierna wordt een nieuwe constructievloer gestort op de nieuwe palen en verankerd aan de bestaande fundering middels de inkassingen.

Een optie die steeds meer aan populariteit wint, is de combinatie van funderingsherstel en een geïntegreerde kelderbak. Zo levert het noodzakelijke funderingsherstel u extra ruimte en waardevermeerdering van uw woning op. Bij deze optie rust de keldervloer op de nieuwe funderingspalen. Op de keldervloer worden de kelderwanden gebouwd en verankerd aan de bestaande fundering.